کارگاه روانشناسی

قطعا برای همه ما پیش آمده است که با همسرمان دچار مشکلاتی شده باشیم  یا اینکه فرزندانمان در خانواده مشکلاتی را پیش روی ما ایجاد کرده باشند. در اینجا خانواده درمانی  و مشاور خانواده میتواند به افراد کمک کند تا با شناسایی و درک بهتر و عمیق تر مشکلات خانواده و تاثیر رفتار های خاص افراد بر بافت ، ساختار و روابط در خانواده ، و پس از آن با ایجاد تغییراتی در قواعد عملکردها بتوانند کارکرد و عملکرد بهتری را برای خانواده رقم بزنند. در واقع مشاور خانواده به افراد کمک میکند تا روش های جدید و موثرتری را در رابطه با ارتباط با سایر افراد به کار گرفته و مهارتهایی را در رابطه با حل اختلافات موجود در خانواده  یادبگیرند.

زوجها غالبا با مشکلاتی نظیر مشکلات ارتباطی، مشکلات با خاننواده های یکدیگر، خیانت، مشکلات در رابطه با فرزندان، عدم اعتماد، عدم صمیمیت و مشکلات جنسی به مرکز مشاوره مراجعه میکنند. زوج درمانی و زوج درمانگر به زوجین کمک میکند تا الگوهای مخرب در روابط بین خودشان و  با دیگران را کشف کرده و مهارتهای لازم در برخورد با مسائل و مشکلات (مهارتهای حل تعارضات)، گفتگو، گوش دادن همدلانه به یکدیگر و… را به آنان یاد میدهند. مشاور زوج درمانگر با ارائه راهکارهایی زوجین را در ایجار صمیمیت بیشتر و اعتماد سازی کمک کرده و روابط موثرتر را برای آنان به ارمغان می آورد.