مشاوره تحصیلی و شغلی

تحصیلی و شغلی

از خدمات مهمی که در کلینیک مشاوره راه سوم به مراجعان ارائه می گردد مشاوره شغلی و تحصیلی میباشد.

اهمیت مشاوره شغلی و تحصیلی در کشورهای اروپایی بالاست تا حدی که برای سرمایه گذاری و حتی خرید و فروش و انتخاب شغل و انتخاب رشته تحصیلی باید با مشاوره شغلی و تحصیلی مشورت کنند.

اهمیت مشاوره شغلی و تحصیلی در ایران به تدریج در حال افزایش است و مردم کشورمان مشاوره شغلی و تحصیلی را با اهمیت نگاه می کنند.

مشاوره شغلی  و تحصیلی در ایران به دلیل مشکلات مردم و اقتصاد کشوری به مراتب بر روی بازار کار رشته ها تاثیر زیادی داشته است و ما شاهد این موضوع هستیم که رشته های فنی کم تر توسط داوطلبان انتخاب می شوند.

برای مشاوره شغلی مخصوص خود و مشاوره بازار کار رشته ها می توانید با مراجعه به کلینیک راه سوم از خدمات متخصصین ما در این زمینه اطلاعات و راهنمایهای لازم را کسب نمایید.

مشاوره تحصیلی یکی از بهترین راهنمایی هایی است که مسیر موفقیت و همچنین آینده تحصیلی و شغلی یک داوطلب را می تواند به بهترین شکل رقم بزند.

متخصصین راه سوم در زمینه های مشاوره تحصیلی و شغلی از انواع آزمونهای استعدادیابی تحصیلی و شغلی استفاده میکنند و از نتایج این آزمونها برای انتخاب شغل و رشته تحصیلی مراجع کمک میگیرند و در مراحل مشاوره ازآن بهره میگیرند.