استعدادیابی در کلینیک راه سوم

استعدادیابی:

سنجش و ارزیابی‌های روان‌شناختی، توصیفی دقیق، ساختار یافته و علمی از وضعیت و عملکرد روان‌شناختی فعلی افراد در حیطه‌های شناختی، رفتاری، هیجانی، تحصیلی و شغلی ارائه داده و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را گزارش می‌کند. گزارش‌های این بخش منجر به ارائه بینش و آگاهی بیشتری نسبت به شدت و نوع مشکلات بالینی، توانایی مراجعان برای مقابله با این شرایط و دست‌یابی به سطح به هنجار عملکرد می‌گردد. افزون بر این، انجام سنجش و ارزیابی‌های روان‌شناختی به تایید و یا رد اختلالات بالینی مطرح شده درباره فرد کمک می‌کند و منجر به تعیین و شناسایی اهداف آموزشی/ درمانی مناسب، کمک به متخصصان بالینی در تصمیم‌گیری و همچنین ارائه اطلاعات به معلم‌ها و مسئولان مدرسه جهت جایدهی مناسب و ایجاد تغییراتی در روش و برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقاء یادگیری افراد می‌گردد.

بخش سنجش و ارزیابی‌های روان‌شناختی مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی راه سوم، خدمات انجام آزمون‌های روان‌شناختی و ارزیابی جامع برای بزرگسالان، کودکان و دانش‌آموزان را در موقعیت‌های مختلف بالینی، مدارس و مراکز آموزشی، مهدهای کودک و سازمان‌های مختلف ارائه می‌دهد.

›بزرگسالان: ارزیابی روان‌شناختی در این حیطه جهت تشخیص نشانگان بالینی اختلالات روان‌شناختی، تعیین سطح عملکرد کنونی افراد، مشاوره و آمادگی پیش از ازدواج و مشکلات زناشویی و خانوادگی

›کودکان: ارزیابی روان‌شناختی در این حیطه جهت تشخیص نشانگان بالینی اختلالات روان‌شناختی، تعیین سطح عملکرد کنونی کودک، مشاوره و تعیین آمادگی کودک برای ورود به مدرسه و مهد و ارتقاء و توانمند سازی شناختی، اجتماعی و رفتاری

›دانش آموزان: ارزیابی روان‌شناختی در این حیطه جهت تشخیص مشکلات یادگیری، تعیین پیشرفت تحصیلی، استعداد و رغبت تحصیلی جهت کمک به انتخاب رشته تحصیلی، مشاوره و تعیین آمادگی برای کنکور

›مدارس، مهدهای کودک و مراکز آموزشی: ارزیابی روان‌شناختی در این حیطه جهت تعیین مهارت‌ها، دانش و رفتار ورودی یادگیرندگان، انگیزه و سبک یادگیری، ارزیابی روش‌های تدریس، ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی- یادگیری انجام می‌شود.

›ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات: ارزیابی روان‌شناختی در این حیطه جهت سنجش نیازها، رفتار سازمانی، ارتقاء کیفیت خدمات، استخدام و به کار گیری نیروی انسانی موثر، مدیریت منابع، ترسیم تصویری از فعالیت‌های سازمان و ارائه بازخورد جهت کمک به تصمیم گیران و سیاست گذاران انجام می‌گردد.

چه آزمون‌هایی در بخش سنجش و ارزیابی‌های روان شناختی انجام می‌شود؟

به طور خلاصه می‌توان حیطه‌های مورد ارزیابی را به شکل زیر طبقه بندی کرد.

›الف) ارزیابی‌های عصب روان‌شناختی شامل ارزیابی تشخیصی اختلال بیش فعالی و نارسایی توجه، اختلال یادگیری، اختلالات تحولی و اختلالات عصب روان شناختی

›ب) ارزیابی روان‌شناختی شامل تشخیص اضطراب، افسردگی و وسواس

›ج) ارزیابی‌های روانی آموزشی شامل آزمون‌های تشخیصی مشکلات خواندن، ریاضی و پیشرفت تحصیلی

›د) ارزیابی‌های آمادگی برای ورود و ثبت نام در مراکز آموزشی و مهدهای کودک

›هـ) ارزیابی توانایی و استعداد شامل تشخیص تیزهوشی، خلاقیت و توانمندی شغلی و حرفه‌ای

›و) آزمون‌های پیش از ازدواج و خانواده

ارزیابی‌های عصب روان شناختی در چه مواردی انجام می‌گردد؟

در مواردی که تردیدهایی درباره آسیب در کارکردهای مغزی دخیل در مهارت‌های شناختی و رفتاری وجود دارد، از ارزیابی‌های عصب روان‌شناختی استفاده می‌شود. به طور معمول این گونه ارزیابی‌ها برای تشخیص اختلالات زیر استفاده می‌گردد:

  • ›اختلال یادگیری خاص
  • ›نقص در کارکردهای اجرایی مغز
  • ›اختلالات تحولی
  • ›صرع
  • ›اختلال حافظه
  • ›مشکلات عاطفی و رفتاری
  • ›آلزایمر